Scholte op Reimer

Scholte op Reimer
Ootmarsumseweg 165
7665 RX Albergen
T 0546-441248
F 0546-442207
info@scholteopreimer.nl

Home  |  Historie  |  Contact  |  Locatie

Van schets tot oplevering

Omdat het bouwen van een woonhuis voor de meeste mensen een grote stap en uitgave is, is het belangrijk om u goed te laten informeren door deskundigen.

Wij zijn natuurlijk in het bezit van een brochure met basisontwerpen. De ontwerpen in de brochure zijn voorbeelden, die aangepast kunnen worden naar uw eigen wensen. Als de wensen bekend zijn, zal de tekening aangepast worden en ter controle aan u worden aangeboden. Staat e in de brochure geen basisontwerp naar uw wensen, dan kunnen wij geheel vrijblijvend een ontwerp verzorgen met een daarbij behorende offerte.

1. De ontwerp- en controlefase is een belangrijke factor in het hele gebeuren. Alle onderdelen zullen in deze fase worden besproken. Eveneens wordt er voor de aanvang van de bouw een afspraak gemaakt met de betreffende installateur om hier de nodige wensen kenbaar te maken. Als de ontwerpfase is afgerond en alle puntjes staan op de i, zal begonnen worden met het aanvragen van de bouwvergunning. Dit alles wordt, samen met de architect, door ons verzorgd.

2. Als de bouwvergunning verleend is, zal met de bouw gestart worden. In deze fase wordt er ook een planning gemaakt zodat u de opleverdatum al vast in uw agenda kunt noteren. Omdat de communicatie tussen het kantoor en bouwplaats (flexibel) zeer kort is, kunnen wij snel inspelen op eventuele wijzigingen en wensen.

3. Als de woning wordt opgeleverd zal deze met een van onze werknemers per ruimte worden doorlopen. Uiteraard kunt u worden bijgestaan door een expert van Vereniging Eigen Huis. De eventuele onvolkomenheden zullen binnen 7 dagen worden hersteld c.q. aangepast. Hierna volgt een tweede oplevering

Voor de goede orde:
Omdat wij kwaliteit en vakmanschap willen leveren, worden al onze werken op traditionele wijze gebouwd. Door deze wijze van bouwen zijn eventuele aanpassingen en /of persoonlijke wensen altijd mogelijk, (Ruwbouw is eveneens mogelijk).